Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008

III SA/Lu 451/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ryckiego w przedmiocie : zmiany uchwały nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.

IV SA/Po 233/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek

II SA/Wr 2720/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu W. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli

SA/Rz 2915/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu T. w przedmiocie uchwalenia statutu

I OSK 101/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości