Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OSK 2157/13 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 721/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

I OZ 910/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym

I OZ 932/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1433/12 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie w przedmiocie odmowy aktualizacji operatu ewidencyjnego i umorzenia postępowania administracyjnego

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r.

I OZ 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. T. i T. G. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

I OSK 473/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania

II FSK 1506/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2001 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   36