Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OZ 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. sygn. [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I OSK 1504/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje

I OW 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do przejęcia własności pojazdu marki Fiat 126 p. nr rej. [...]

I OSK 2037/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

I OSK 559/06 - Wyrok NSA z 2007-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami

I OSK 1185/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór pojazdu

I OSK 1757/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OSK 462/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w R. (...) w przedmiocie opłaty za przejazd bez wymaganej licencji

I OSK 1934/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi H. W. na czynność Prezydenta Miasta Szczecin nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100