Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 1230/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. M. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. U. na pismo Szefa Centralnego Biura Ant...

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 179/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy wypłacenia świadczenia pieniężnego

I OZ 465/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie świadectwa służby

I OSK 1044/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. O. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia

I OSK 1597/06 - Wyrok NSA z 2007-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby

I OSK 220/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na stanowisko Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie oceny zdolności do służby

I OSK 883/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do dyspozycji Szefa Biura Ochrony Rządu
1   Następne >   +2   +5   +10   12