Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 430/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego