Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 456/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 454/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 453/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 455/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 422/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r.

I SA/Op 498/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-10

skarg D. B. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu: - w przedmiocie umorzenia postępowania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2011 r. i określenia za grudzień 2011 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

I SA/Op 496/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 523/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-06

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 529/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-13

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 435/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   17