Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 32/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Op 114/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń socjalnych

I SA/Op 94/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia podlegającej zwrotowi dotacji przyznanej na działalność oświatową

I SA/Op 469/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy

I SA/Op 522/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy

I SA/Op 181/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 16/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 495/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy

I SA/Op 149/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy

I SA/Op 17/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   2