Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

I SA/Op 59/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 61/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 58/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 54/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 60/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 62/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych