Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Op 419/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Op 112/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów

II SA/Op 195/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 127/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym komina