Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Op 76/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 35/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

II SAB/Op 5/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 7/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 1/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi A. G., J. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 40/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 39/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-23

Sprawa ze skargi T. H. na Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji o środowisku

II SAB/Op 24/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-23

Sprawa ze skargi R. S. na Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 26/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa A Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 36/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie do rozpoznania wniosku P. S. , w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) w pozostałym zakresie skargę...
1   Następne >   3