Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 39/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-23

Sprawa ze skargi T. H. na Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji o środowisku

II SA/Op 112/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów

II SAB/Op 6/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Białej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 324/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za odbiór odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej

II SA/Op 32/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Op 73/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zgody posiadacza nieruchomości

II SA/Op 229/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Op 275/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 216/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników przyrody

II SA/Op 264/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie półrocznego sprawozdania