Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 380/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 47/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 59/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turawa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 63/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-25

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 marca 2020 r. sprawy ze sprzeciwu J. M. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy we wznowionym postępowaniu oddala sprzeciw.

II SA/Op 93/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Op 79/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 97/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 69/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 391/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 176/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wznowienia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   3