Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1420/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały