Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Bd 915/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1815/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Wr 544/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 759/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

II SA/Lu 590/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy nabycia na rzecz Skarbu Państwa części działek oraz odmawiającej uchylenia decyzji zezwalającej na budowę

II SA/Lu 635/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziego WSA Bogusława Wiśniewskiego

II SA/Bd 604/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego
1   Następne >   +2   4