Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

III SA/Wr 487/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi W. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem tutejszego Sądu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego,

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Go 759/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

II OSK 1422/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy R.

II OSK 1458/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza O. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w O.

II SA/Wr 438/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XX/134/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu

II SA/Wr 513/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 1 pkt 8

II OSK 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy [...] Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów
1   Następne >   3