Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Po 265/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie zasady korzystania ze stołówek

IV SAB/Po 15/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wydania dokumentu i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SA/Po 432/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Sz 752/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/154/08 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych gminy Łobez