Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 255/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Ol 858/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

II SA/Ol 859/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kalniku