Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 228/08 - Wyrok NSA z 2009-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków