Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

VI SA/Wa 1893/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

II GSK 831/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi V. S. P. Spółki z o.o. w G. na wezwanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr [...] w przedmiocie wezwania do przedstawienia taryfy dla obrotu energią elektryczną

VI SA/Wa 1700/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej

II GSK 2762/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu defektoskopu rentgenowskiego

II GSK 2491/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

II GSK 1794/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu spektrometru rentgenowskiego

II GSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej

II GSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni radiologicznej

II GSK 2151/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze
1   Następne >   3