Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

VI SA/Wa 1557/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1557/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1296/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

VI SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych bez wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystyki i orzeczenia zakazu wykonywania działalności organizatora turystyki

VI SA/Wa 1105/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych bez wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

VI SA/Wa 583/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych

VI SA/Wa 856/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zakazu wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa turystycznego i wykreślenia z rejestru działalności regulowanej

II GSK 2087/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki bez wymaganego wpisu i zakazu wykonywania tej działalności

VI SA/Wa 2302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki bez wymaganego wpisu i zakazu wykonywania tej działalności
1   Następne >   3