Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SAB/Wa 261/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 323/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 438/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

I SAB/Wa 369/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 611/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 166/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 168/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 169/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 106/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego zobowiązuje Prezydenta W. do rozpoznania wniosku Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w W. o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości [...] położonej przy ul. [...] oznaczonej nr hip. [...] w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem.

I SAB/Wa 281/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   35