Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 95/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SAB/Gl 45/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SAB/Wa 148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi D. K. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektora Sanitarnego

IV SAB/Wr 34/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej

III SAB/Lu 29/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie wniosku o podjęcie czynności w związku z zagrożeniem życia i zdrowia ludzi

III SAB/Kr 46/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy załatwienia sprawy w sprawie hałasu w lokalu użytkowym

IV SAB/Gl 68/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

I SAB/Łd 5/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie niedoręczenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

II SAB/Po 138/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gd 24/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej choroby zawodowej
1   Następne >   2