Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 1009/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 34/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu i utraconego zarobku oraz kosztów sporządzenia kopii dokumentów

I FZ 70/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2010 r.

I SA/Łd 614/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie: stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej na rok podatkowy 2011

I SA/Łd 14/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 rok

I SA/Łd 612/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie: stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej na rok 2009

I SA/Łd 945/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: określenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2016

I SA/Łd 810/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: rozliczenia podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2010 roku

I SA/Łd 809/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za lipiec 2010 roku

I SA/Łd 811/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: rozliczenia podatku od towarów i usług za listopad 2010 roku
1   Następne >   +2   +5   9