Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 185/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-09

Wniosek w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia

II SAB/Rz 84/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

II SAB/Rz 101/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

II SAB/Wa 199/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 851/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 25/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 9/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie rozpoznania pisma z dnia [...] r.

II SAB/Ke 51/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 165/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-08

Skarga S. M, A. M. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Kr 166/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-08

Skarga S. M, A. M. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   4