Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 806/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I GZ 441/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-13

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi , nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2013

I GZ 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze sprzeciwu J. N. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I GZ 47/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. D. na decyzje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków unijnych

I GZ 149/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze sprzeciwu W. Ś. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i przekazan...

I GZ 131/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości

I SA/Go 412/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredn...

I SA/Ke 176/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Skarga M. M. na informację Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

V SA/Wa 15/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

I GSK 366/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

Zażalenie na postanowienie NSA zawarte w wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z d...