Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 1134/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu

II SA/Ke 61/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 968/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-31

Skarga S. K. na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Po 350/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II GZ 101/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GZ 183/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-15

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawartego w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. 'A.

II GZ 263/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-28

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie II. wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Ke 413/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

III SAB/Gd 20/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-12

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na przebudowę zjazdów

II GZ 241/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   2