Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 99/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Łd 354/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Łd 457/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

skarg P. P.: na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

II SA/Łd 205/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-19

Dnia 19 marca 2020 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Miasto Z. od decyzji SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II SA/Rz 1211/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-03-31

Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie przeliczenia opłaty naliczonej w decyzji, w której udzielono zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Łd 848/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia