Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1809/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 825/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 983/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 963/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 971/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 976/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

II SA/Ke 546/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 904/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1414/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   63