Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Bk 298/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku okresowego

IV SA/Wr 566/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i zasiłku w naturze

IV SA/Wr 134/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego postanowił: odrzucić skargę.

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 856/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 95/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

IV SA/Po 413/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100