Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Ke 676/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

II SA/Ke 676/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/575/2012

II OSK 137/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , nr [...] w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego 'Stare Miasto'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'