Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Łd 168/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie skargi na działalność Prezydenta Miasta S.

II SA/Łd 168/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-06

Wniosek w przedmiocie skargi na działalność Prezydenta Miasta S.

II SA/Lu 664/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. reprezentowanej przez Prezydenta Miasta L. w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa L. w przedmiocie stypendium sportowego

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie stypendiów sportowych