Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. , nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

III SA/Łd 644/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej i tramwajowej

III SA/Kr 531/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości stawek opłat za parkowanie

III SA/Gd 293/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta [...] oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

II SA/Bk 631/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg lokalnych miejskich

I OZ 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości stawek opłat za parkowanie

II SA/Sz 400/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXXIII/269/03 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

II SA/Sz 401/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXIX/576/04 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
1   Następne >   +2   +5   7