Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GZ 120/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

II GZ 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

II GZ 119/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

I SA/Sz 870/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na Radę Miasta . w przedmiocie naruszenia zakresu uznania administracyjnego w sprawie zmiany obowiązującej ceny urzędowej za przewozy taksówkami

V SA/Wa 3004/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Rz 740/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -

I SA/Rz 280/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -