Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gd 340/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy [...] do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Gd 339/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim

I OZ 520/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Bychawie nr XXIX/255/05 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

III SA/Kr 916/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W

II SAB/Ol 96/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-14

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w rozpoznaniu skarg na działania pracowników Urzędu Miasta w G. podjęte w sprawie uporządkowania nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym

IV SA/Wa 1338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. G. na działanie Rady Miasta W.

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

II SA/Go 21/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Rz 707/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do specjalnej strefy ekonomicznej

III SAB/Lu 11/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie 'dożywiania biednych i głodnych ludzi na terenie Miasta [...]'
1   Następne >   +2   +5   +10   38