Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2217/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia kandydatury na stanowisko ławnika sądowego

VI SA/Wa 2217/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie odrzucenia kandydatury na stanowisko ławnika sądowego

VI SA/Wa 2217/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w przedmiocie odrzucenia kandydatury na stanowisko ławnika

VI SA/Wa 2473/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Skarga T. W. na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie wyboru ławników

II SA/Bd 1298/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zgłoszenia kandydata na ławnika postanowił: oddalić wniosek

VI SA/Wa 2214/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego [...], Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VI SA/Wa 2217/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie odrzucenia kandydatury na stanowisko ławnika sądowego

VI SA/Wa 2473/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata albo radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru ławników

VI SAB/Wa 77/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata albo radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru na ławnika Sądu Okręgowego