Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 6279 Inne o symbolu podstawowym 627 X

III SAB/Wr 111/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie wydania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Woj...