Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 161/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego

III SA/Łd 1/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Poddębickiego

III SA/Łd 363/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie ustalenia na okres od

IV SA/Gl 1017/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi Województwa [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia procedury zbycia udziałów Spółki A

IV SA/Gl 1016/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody[...] w przedmiocie przyjęcia struktury odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki A

II SA/Bd 198/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w przedmiocie nadania statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu

II OSK 1638/17 - Wyrok NSA z 2017-10-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie dopuszczenia do dalszych negocjacji potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w spółce [...] w S. sp. z o.o.

II OSK 484/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta O. od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Wojewody O. na zarządzenie Prezydenta Miasta O. nr [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 1018/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi Województwa [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia struktury odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki A

IV SA/Gl 1015/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi Województwa [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia struktury odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki: A
1   Następne >   2