Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ol 204/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zmian w budżecie

I SA/Ol 203/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

I SA/Kr 370/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Radgoszcz do projektu partnerskiego

II GSK 754/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Ol 291/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

I SA/Ol 292/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zmian w budżecie

I SA/Bk 511/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie nieudzielenia absolutorium

II GSK 2736/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Kramsk w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 2368/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województwa

I SA/Gl 500/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu M. w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
1   Następne >   +2   5