Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Łd 677/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w przedmiocie uchwalenia 'Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Łask za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem w całości. LS

II GSK 1996/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wy...

II SA/Łd 644/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu na uchwały Rady Gminy Brąszewice: - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - nr LIII/207/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/103/2012 Rady Gminy Brąszewice w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, ...

II SA/Bd 1462/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 1500/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rypin w przedmiocie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Wr 1320/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w J. na § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w J. w przedmiocie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe stwierdza nieważność § 3 ust. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1531/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w przedmiocie ustanowienia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową

II SA/Bd 92/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagród dla trenerów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Bd 1472/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Fabianki w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową

II SA/Ol 82/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stwierdza nieważność uchwały Nr '[...]' z dnia '[...]' Rady Miejskiej
1   Następne >   2