Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6290 Reforma rolna X

I OSK 2929/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 2929/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 2234/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie dekretu o reformie rolnej