Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6312 Odmowa wydania pozwolenia na broń X

II OSK 1384/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1098/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 2153/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową w celu uprawiania strzelectwa sportowego

II SA/Wa 1685/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

II OSK 317/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie liczby egzemplarzy broni palnej sportowej

II OSK 1808/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II SA/Wa 1176/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 216/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową

II OSK 1808/08 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II OSK 55/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   2