Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 349/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

II GSK 1951/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P.J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzania do obrotu zafałszowanych...

II GSK 1951/11 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg P. J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...], [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II GSK 914/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno

VI SA/Wa 1336/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 898/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 3166/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

skarg P. J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej