Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 312/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 1870/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2074/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 771/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Łd 197/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanowił zawiesić postępowanie sądowadministracyjne

II SA/Sz 1215/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Gl 940/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przez przedsiębiorcę transportu drogowego z naruszeniem przepisów ustawy

VI SA/Wa 2455/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100