Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 942/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga J. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie uzyskania patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1056/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 1244/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy SOLEY R 129356

II GSK 874/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu na wynalazek

II GSK 2035/13 - Wyrok NSA z 2015-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II GSK 2002/11 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 1390/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek

II GSK 2034/13 - Wyrok NSA z 2015-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 896/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 165/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
1   Następne >   +2   +5   7