Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 24/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-20

Skarga Zakładu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 120/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku nałożonego decyzją

II SA/Gd 245/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

WSA w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prokuratora Rejonowego od decyzji Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Gd 324/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-02

WSA w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. Ł., L. Ł., M. Z., R. Z., D. L. i Ł. L. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 147/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-12

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. W. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie zlikwidowania nieprawidłowości w lokalu i zakazu jego użytkowania

II SA/Po 503/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-13

Dnia 13 sierpnia 2018 roku WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze sprzeciwu spółka A od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

VII SA/Wa 2002/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. F. od postanowienia [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów

II SA/Ke 559/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-10

WSA w Kielcach w składzie Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze sprzeciwu J. W. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 932/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P. M. od decyzji Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nakazania odłączenia kotła c.o.
1   Następne >   +2   +5   +10   14