Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OZ 1079/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu [...] od decyzji Ministra Spraw Zagranicznych nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wizy Schengen

II OZ 1080/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu [...] od decyzji Ministra Spraw Zagranicznych nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wizy Schengen