Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 840/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy S. od decyzji SKO w K. w przedmiocie nakazu usunięcia stoiska handlowego z pasa drogowego

II SA/Rz 841/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy S. od decyzji SKO w K. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie bez wymaganego zezwolenia pasa drogowego

II SA/Rz 839/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy S. od decyzji SKO w K. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Rz 838/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy S. od decyzji SKO w K. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 826/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-06

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrza Gminy i Miasta S. od decyzji SKO w K. w przedmiocie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

VII SA/Wa 772/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Tomasz Stawecki po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu O. T. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SA/Wr 437/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Starosty S. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

II SA/Rz 836/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-31

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Gminy [...] od decyzji SKO w przedmiocie wezwania do przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

II SA/Rz 831/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-20

WSA w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [....] od decyzji SKO w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia

II SA/Rz 829/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-20

WSA w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji SKO w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   6