Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 989/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt 2 wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1859/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1861/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 36/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 47/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania