Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA 406/93 - Wyrok NSA z 1993-06-03

Skarga Mirosława B. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w (...) w przedmiocie odmowy przesunięcia terminu odbycia ćwiczeń wojskowych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1454/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-14

Sprawa ze skargi Jarosława M. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w L. w przedmiocie uznania skarżącego za zdolnego do służby wojskowej i zaliczenia do kategorii 'A'