Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

SA/Po 3155/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-08-17

Skarga Jerzego M. na decyzję Wojewody w Sz. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi i umorzenia postępowania.

I SA 116/93 - Wyrok NSA z 1993-07-07

Skarga Alfredy P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kandydata na nabywcę nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także

II SAB 34/93 - Postanowienie NSA z 1993-08-23

skargę odrzucić na bezczynność Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w wydaniu decyzji nadzorczej w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej.